KMT ASANSÖR ELEKTRONİK İNŞ. MAK. VE PAZARLAMA A.Ş

Hizmet Binası ve Fabrika İçerisinde Yer Alan Güvenlik Kameraları ve KVKK Hakkında Aydınlatma Metni

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ‘’KMT ASANSÖR’’ tarafından hazırlanmıştır.

Hizmet binamız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, kafeterya, ziyaretçi bekleme salonu, atölye, imalathane, otopark, güvenlik kulübesi ve kat koridorları hizmet alanında bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi GENEL MÜDÜRLÜK birimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. Maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre KMT ASANSÖR’ün Saray, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:418, 06980 Kahramankazan/ANKARA adresine yazılı olarak veya elektronik posta üzerinden [email protected] adresine e-posta yolu ile iletebilirsiniz.

 

Ayrıntılı KVKK Politikamız ile Başvuru Formu, Aydınlatma Metinleri ve Veri Saklama ve İmha Politikamız ile diğer evraklara https://kmtasansor.com/kvkk/ adresinden de ulaşabileceğiniz gibi, iş bu evrakların maktu formatlarını sekretarya  biriminden de ücretsiz olarak temin edebilirsiniz.